ROBOTY BUDOWLANE PLANOWANE W 2017 ROKU:

Lp.

Nazwa inwestycji

Uwagi

1.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1895P ul. Mickiewicza we Wronkach

W trakcje opracowania dokumentacji

2.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1859P Pamiątkowo – Żydowo w miejscowości Pamiątkowo

 

3.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg – Przystanki w m. Koźle na długości 950 mb

Przy otrzymaniu dofinansowania

4.

Remont drogi powiatowej nr 1873P Lubosinek - Chełmno

Przy otrzymaniu dofinansowania

 

 

DOSTAWY:

Lp.

Nazwa zadania

Uwagi

1.

Dostawa do wskazanych punktów na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych soli kamiennej drogowej niezbrylającej 0-5 mm.

 

 

2.

„Dostawa  drogowej kationowej emulsji o zawartości asfaltu 65% dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach, ul. B. Chrobrego 6”

 

 

3.

Dostawa paliw płynnych tj. oleju napędowego, benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz gazu propan – butan do pojazdów i sprzętu należących do Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach

 

 

 

USŁUGI:

Lp.

Nazwa zadania

Uwagi

1.

Usługi dotyczące pracy sprzętu przy usuwaniu gołoledzi i odśnieżaniu na drogach powiatowych

w okresie zimowym 2017/2018.

 

2.

Usługi naprawa dróg

 

Tuesday the 23rd. Zarząd Dróg Powiatowych.