2017 - 04 - 25

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
dot. projektu “Przebudowa
drogi powiatowej nr 1859P Pamiątkowo - Żydowo
w miejscowości Pamiątkowo na odcinku 560 mb”

Attachments:
Download this file (Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu[Ogłoszenie o zamówieniu]723 kB25-04-201725-04-2017
Download this file (Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]60 kB25-04-201725-04-2017
Download this file (SIWZ_Pamiątkowo.doc)SIWZ[SIWZ]315 kB25-04-201725-04-2017
Download this file (Zał_1_do_umowy_wzor_karty_gwarancyjnej_Pamiątkowo.doc)Załącznik_1[Załącznik_1]94 kB25-04-201725-04-2017
Download this file (Zał_1_PFU_Pamiątkowo.pdf)Załącznik_1_PFU[Załącznik_1_PFU]6794 kB25-04-201725-04-2017
Download this file (Zał_2_Charakterystyka_obiektu_i_robót_Pamiątkowo.pdf)Załącznik_2[Załącznik_2]322 kB25-04-201725-04-2017
Download this file (Zał_3_Przedmiar_robót_Pamiątkowo.pdf)Załącznik_3[Załącznik_3]170 kB25-04-201725-04-2017
Download this file (Zał_4_Szczególowe_specyfikacje_techniczne_Pamiątkowo.pdf)Załącznik_4[Załącznik_4]8781 kB25-04-201725-04-2017
Download this file (Zał_5_Formularz_ofertowy_Pamiątkowo.doc)Załącznik_5[Załącznik_5]77 kB25-04-201725-04-2017
Download this file (Zał_6a_warunki_udzialu_Pamiątkowo.doc)Załącznik_6a[Załącznik_6a]65 kB25-04-201725-04-2017
Download this file (Zał_6b_podstawy_wykluczenia_Pamiątkowo.doc)Załącznik_6b[Załącznik_6b]67 kB25-04-201725-04-2017
Download this file (Zał_7_tajemnica_przeds_Pamiątkowo.doc)Załącznik_7[Załącznik_7]228 kB25-04-201725-04-2017
Download this file (Zał_8_zobowiazanie_innych_podmiotów_Pamiątkowo.doc)Załącznik_8[Załącznik_8]56 kB25-04-201725-04-2017
Download this file (zał_9_grupa_kapiatalowa_Pamiątkowo.doc)Załącznik_9[Załącznik_9]69 kB25-04-201725-04-2017
Download this file (Zał_10_Istotne_postanowienia_umowy_Pamiątkowo.docx)Załącznik_10[Załącznik_10]82 kB25-04-201725-04-2017
Download this file (Zał_11_Wykaz_osob_Pamiątkowo.doc)Załącznik_11[Załącznik_11]65 kB25-04-201725-04-2017
Download this file (Zał_12_Wykaz_usług_robót_Pamiątkowo.doc)Załącznik_12[Załącznik_12]57 kB25-04-201725-04-2017
Download this file (Informacja z otwarcia ofert_Pamiątkowo.doc.pdf)Informacja z otwarcia[Informacja z otwarcia]185 kB10-05-201710-05-2017
Download this file (AR-M236_20170619_122859.pdf)Unieważnienie postępowania[Unieważnienie postępowania]227 kB19-06-201719-06-2017
Saturday the 17th. Zarząd Dróg Powiatowych.