Attachments:
Download this file (Zał_1_do_umowy_wzor_karty_gwarancyjnej_Pamiątkowo.doc)Zał_1_do_umowy_wzor_karty_gwarancyjnej_Pamiątkowo.doc[ ]516 kB18-08-201718-08-2017
Download this file (Zał_1_PFU_Pamiątkowo.pdf)Zał_1_PFU_Pamiątkowo.pdf[ ]6794 kB18-08-201718-08-2017
Download this file (Zał_2_Charakterystyka_obiektu_i_robót_Pamiątkowo.pdf)Zał_2_Charakterystyka_obiektu_i_robót_Pamiątkowo.pdf[ ]322 kB18-08-201718-08-2017
Download this file (Zał_3_Przedmiar_robót_Pamiątkowo.pdf)Zał_3_Przedmiar_robót_Pamiątkowo.pdf[ ]170 kB18-08-201718-08-2017
Download this file (Zał_4_Szczególowe_specyfikacje_techniczne_Pamiątkowo.pdf)Zał_4_Szczególowe_specyfikacje_techniczne_Pamiątkowo.pdf[ ]8781 kB18-08-201718-08-2017
Download this file (Zał_5_Formularz_ofertowy_Pamiątkowo.doc)Zał_5_Formularz_ofertowy_Pamiątkowo.doc[ ]501 kB18-08-201718-08-2017
Download this file (Zał_6a_warunki_udzialu_Pamiątkowo.doc)Zał_6a_warunki_udzialu_Pamiątkowo.doc[ ]491 kB18-08-201718-08-2017
Download this file (Zał_6b_podstawy_wykluczenia_Pamiątkowo.doc)Zał_6b_podstawy_wykluczenia_Pamiątkowo.doc[ ]490 kB18-08-201718-08-2017
Download this file (Zał_7_tajemnica_przeds_Pamiątkowo.doc)Zał_7_tajemnica_przeds_Pamiątkowo.doc[ ]651 kB18-08-201718-08-2017
Download this file (Zał_8_zobowiazanie_innych_podmiotów_Pamiątkowo.doc)Zał_8_zobowiazanie_innych_podmiotów_Pamiątkowo.doc[ ]480 kB18-08-201718-08-2017
Download this file (zał_9_grupa_kapiatalowa_Pamiątkowo.doc)zał_9_grupa_kapiatalowa_Pamiątkowo.doc[ ]492 kB18-08-201718-08-2017
Download this file (Zał_10_Istotne_postanowienia_umowy_Pamiątkowo.docx)Zał_10_Istotne_postanowienia_umowy_Pamiątkowo.docx[ ]504 kB18-08-201718-08-2017
Download this file (Zał_11_Wykaz_osob_Pamiątkowo.doc)Zał_11_Wykaz_osob_Pamiątkowo.doc[ ]489 kB18-08-201718-08-2017
Download this file (Zał_12_Wykaz_usług_robót_Pamiątkowo.doc)Zał_12_Wykaz_usług_robót_Pamiątkowo.doc[ ]481 kB18-08-201718-08-2017
Download this file (Ogłoszenie_o_zamówieniu_Pamiątkowo.pdf)Ogłoszenie_o_zamówieniu_Pamiątkowo.pdf[ ]1297 kB18-08-201718-08-2017
Download this file (SIWZ_Pamiątkowo.doc)SIWZ_Pamiątkowo-poprawione[ ]1142 kB18-08-201718-08-2017
Download this file (MX-2310U_20170822_132420.pdf)Modyfikacja-SWIZ[ ]262 kB22-08-201722-08-2017
Download this file (Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_Pamiątkowo.pdf)Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia[ ]24 kB22-08-201722-08-2017
Download this file (MX-2310U_20170901_125722.pdf)informacja_z_otwarcia _ofert[ ]274 kB01-09-201701-09-2017
Download this file (Informacja o wyniku_postępowania - Pamiątkowo_WRPO.doc)Informacja o wyniku_postępowania - Pamiątkowo_WRPO.doc[ ]502 kB10-10-201710-10-2017
Download this file (Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_Pamiątkowo.pdf)Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_Pamiątkowo.pdf[ ]43 kB19-10-201719-10-2017
Download this file (Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_o_udzieleniu_zamówienia_Pamiątkowo.pdf)Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_o_udzieleniu_zamówienia_Pamiątkowo.pdf[ ]36 kB26-01-201826-01-2018
Saturday the 17th. Zarząd Dróg Powiatowych.