Attachments:
File / URLDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (SWZ.doc)SWZ.doc Zamówienia Publiczne270 kB2021-08-23
Download this file (Zał nr 1a – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (OPZ).pdf)Zał nr 1a – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (OPZ).pdf Zamówienia Publiczne1171 kB2021-08-23
Download this file (Zał nr 1b - Przedmiar robót.pdf)Zał nr 1b - Przedmiar robót.pdf Zamówienia Publiczne1164 kB2021-08-23
Access this URL (Zał nr 1c - Dokumentacja projektowa)Zał nr 1c - Dokumentacja projektowa Zamówienia Publiczne82467 kB2021-08-23
Download this file (Zał_2_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy.doc)Zał_2_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy.doc Zamówienia Publiczne86 kB2021-08-23
Download this file (Zał_3_do_SWZ_Formularz_ofertowy.doc)Zał_3_do_SWZ_Formularz_ofertowy.doc Zamówienia Publiczne52 kB2021-08-23
Download this file (Zał_4_do_SIWZ_podstawy_wykluczenia.doc)Zał_4_do_SIWZ_podstawy_wykluczenia.doc Zamówienia Publiczne49 kB2021-08-23
Download this file (Zał_5_do_SWZ_Grupy_kapitałowe.doc)Zał_5_do_SWZ_Grupy_kapitałowe.doc Zamówienia Publiczne39 kB2021-08-23
Download this file (Zał_6_do_SWZ_Instrukcja_miniPortal__ePUAP.pdf)Zał_6_do_SWZ_Instrukcja_miniPortal__ePUAP.pdf Zamówienia Publiczne2824 kB2021-08-23
Download this file (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Zamówienia Publiczne103 kB2021-08-23
Download this file (08d96b8a-6168-f606-053b-190001fd32f9.pdf)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  Zamówienia Publiczne56 kB2021-08-30
Download this file (SWZ sprostowanie omyłki pisarskiej.doc)SWZ sprostowanie omyłki pisarskiej.doc Zamówienia Publiczne271 kB2021-08-30
Download this file (PBW ZIELONAGÓRA.pdf)OPIS PBW POPRAWINA OMYSŁKA PISARSKA Zamówienia Publiczne6779 kB2021-08-30
Download this file (informacja_o_unieważnieniu_postępowania.doc)informacja_o_unieważnieniu_postępowania.doc Zamówienia Publiczne79 kB2021-09-06
Download this file (08d9711d-f586-760b-053b-190001fd6c61.pdf)ogłoszenie o unieważnieniu postepowania Zamówienia Publiczne53 kB2021-09-06