Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (Ogłoszenie o ogłoszeniu.pdf)Ogłoszenie o ogłoszeniu.pdf Zamówienia Publiczne126 kB2021-09-01
Download this file (SWZ_Gałowo_parking_ZDP_2021.doc)SWZ_Gałowo_parking_ZDP_2021.doc Zamówienia Publiczne263 kB2021-09-01
Download this file (Załącznik Nr 1a – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (OPZ).zip)Załącznik Nr 1a – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (OPZ).zip Zamówienia Publiczne3040 kB2021-09-01
Download this file (Załącznik Nr 1b – Przedmiar robót (OPZ).pdf)Załącznik Nr 1b – Przedmiar robót (OPZ).pdf Zamówienia Publiczne367 kB2021-09-01
Download this file (Załącznik Nr 2 – Projekt umowy.doc)Załącznik Nr 2 – Projekt umowy.doc Zamówienia Publiczne84 kB2021-09-01
Download this file (Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy.doc)Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy.doc Zamówienia Publiczne52 kB2021-09-01
Download this file (Załącznik Nr 4 – Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia.doc)Załącznik Nr 4 – Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia.doc Zamówienia Publiczne48 kB2021-09-01
Download this file (Załącznik Nr 5 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc)Załącznik Nr 5 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc Zamówienia Publiczne38 kB2021-09-01
Download this file (Załącznik Nr 6 – Instrukcja użytkownika systemu MiniPortal oraz ePUAP.pdf)Załącznik Nr 6 – Instrukcja użytkownika systemu MiniPortal oraz ePUAP.pdf Zamówienia Publiczne2824 kB2021-09-01
Download this file (Informacja o środkach przeznaczonych na realizacje zadana.pdf)Informacja o środkach przeznaczonych na realizacje zadana.pdf Zamówienia Publiczne431 kB2021-09-15
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.doc)Informacja z otwarcia ofert.doc Zamówienia Publiczne56 kB2021-09-15
Download this file (informacja o unieważnieniu.pdf)informacja o unieważnieniu.pdf Zamówienia Publiczne135 kB2021-10-01
Download this file (ogłoszenie o wyniku.pdf)ogłoszenie o wyniku.pdf Zamówienia Publiczne60 kB2021-10-01