Attachments:
File / URLDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (Ogłoszenie_o_zamówieniu_Przebudowa_drogi_1846P.pdf)Ogłoszenie_o_zamówieniu_Przebudowa_drogi_1846P.pdf Zamówienia Publiczne120 kB2021-09-07
Download this file (SWZ_Droga_powiatowa_1846P.pdf)SWZ_Droga_powiatowa_1846P.pdf Zamówienia Publiczne242 kB2021-09-07
Download this file (Zał nr 1a – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (OPZ).pdf)Zał nr 1a – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (OPZ).pdf Zamówienia Publiczne1205 kB2021-09-07
Download this file (Zał nr 1b - Przedmiar robót.pdf)Zał nr 1b - Przedmiar robót.pdf Zamówienia Publiczne1166 kB2021-09-07
Access this URL (Załącznik Nr 1c – Dokumentacja projektowa)Załącznik Nr 1c – Dokumentacja projektowa Zamówienia Publiczne82635 kB2021-09-07
Download this file (Zał_2_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy.doc)Zał_2_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy.doc Zamówienia Publiczne84 kB2021-09-07
Download this file (Zał_3_do_SWZ_Formularz_ofertowy.doc)Zał_3_do_SWZ_Formularz_ofertowy.doc Zamówienia Publiczne52 kB2021-09-07
Download this file (Zał_4_do_SIWZ_podstawy_wykluczenia.doc)Zał_4_do_SIWZ_podstawy_wykluczenia.doc Zamówienia Publiczne48 kB2021-09-07
Download this file (Zał_5_do_SWZ_Grupy_kapitałowe.doc)Zał_5_do_SWZ_Grupy_kapitałowe.doc Zamówienia Publiczne39 kB2021-09-07
Download this file (Zał_6_do_SWZ_Instrukcja_miniPortal__ePUAP.pdf)Zał_6_do_SWZ_Instrukcja_miniPortal__ePUAP.pdf Zamówienia Publiczne2824 kB2021-09-07
Download this file (Inf. o kwocie jaką Zamawiający zam. przeznaczyć.pdf)Inf. o kwocie jaką Zamawiający zam. przeznaczyć.pdf Zamówienia Publiczne98 kB2021-09-22
Download this file (informacja_o_unieważnieniu_postępowania.pdf)informacja_o_unieważnieniu_postępowania.pdf Zamówienia Publiczne120 kB2021-09-22
Download this file (Ogłoszenie o unieważnieniu.pdf)Ogłoszenie o unieważnieniu.pdf Zamówienia Publiczne54 kB2021-09-22