Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Zamówienia Publiczne120 kB2021-09-13
Download this file (SWZ.doc)SWZ.doc Zamówienia Publiczne271 kB2021-09-13
Download this file (Zał_1a_Szczegółowa_specyfikacja_techniczna_SST.pdf)Zał_1a_Szczegółowa_specyfikacja_techniczna_SST.pdf Zamówienia Publiczne848 kB2021-09-13
Download this file (Zał_1b_Przedmiar_robót.pdf)Zał_1b_Przedmiar_robót.pdf Zamówienia Publiczne832 kB2021-09-13
Download this file (Zał_1c_Dokumentacja_projektowa.zip)Zał_1c_Dokumentacja_projektowa.zip Zamówienia Publiczne8889 kB2021-09-13
Download this file (Zał_2_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy.doc)Zał_2_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy.doc Zamówienia Publiczne86 kB2021-09-13
Download this file (Zał_3_do_SWZ_Formularz_ofertowy.doc)Zał_3_do_SWZ_Formularz_ofertowy.doc Zamówienia Publiczne53 kB2021-09-13
Download this file (Zał_4_do_SIWZ_podstawy_wykluczenia.doc)Zał_4_do_SIWZ_podstawy_wykluczenia.doc Zamówienia Publiczne48 kB2021-09-13
Download this file (Zał_5_do_SWZ_Grupy_kapitałowe.doc)Zał_5_do_SWZ_Grupy_kapitałowe.doc Zamówienia Publiczne39 kB2021-09-13
Download this file (Zał_6_do_SWZ_Instrukcja_miniPortal__ePUAP.pdf)Zał_6_do_SWZ_Instrukcja_miniPortal__ePUAP.pdf Zamówienia Publiczne2824 kB2021-09-13
Download this file (Zał_7_Harmonogram_rzeczowo-finansowy.pdf)Zał_7_Harmonogram_rzeczowo-finansowy.pdf Zamówienia Publiczne197 kB2021-09-13
Download this file (inf. o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację.pdf)inf. o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację.pdf Zamówienia Publiczne109 kB2021-09-28
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf Zamówienia Publiczne170 kB2021-09-28
Download this file (informacja o wyniku ppostępowania na strone.doc)informacja o wyniku ppostępowania na strone.doc Zamówienia Publiczne83 kB2021-10-11