Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (SWZ.doc)SWZ.doc Zamówienia Publiczne273 kB2022-02-23
Download this file (Zał_1a_do_SWZ_Przedmiar.doc)Zał_1a_do_SWZ_Przedmiar.doc Zamówienia Publiczne30 kB2022-02-23
Download this file (Zał_1b_do_SWZ_STWiOR.doc)Zał_1b_do_SWZ_STWiOR.doc Zamówienia Publiczne63 kB2022-02-23
Download this file (Zał_2_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy.doc)Zał_2_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy.doc Zamówienia Publiczne88 kB2022-02-23
Download this file (Zał_3_do_SWZ_Formularz_ofertowy.doc)Zał_3_do_SWZ_Formularz_ofertowy.doc Zamówienia Publiczne61 kB2022-02-23
Download this file (Zał_4_do_SIWZ_podstawy_wykluczenia.doc)Zał_4_do_SIWZ_podstawy_wykluczenia.doc Zamówienia Publiczne48 kB2022-02-23
Download this file (Zał_5_do_SWZ_Oświadczenie_o_aktualności_informacji.doc)Zał_5_do_SWZ_Oświadczenie_o_aktualności_informacji.doc Zamówienia Publiczne45 kB2022-02-23
Download this file (Zał_6_do_SWZ_Instrukcja_miniPortal__ePUAP.pdf)Zał_6_do_SWZ_Instrukcja_miniPortal__ePUAP.pdf Zamówienia Publiczne2824 kB2022-02-23
Download this file (ogłoszenie o zamówieniu.pdf)ogłoszenie o zamówieniu.pdf Zamówienia Publiczne124 kB2022-02-23
Download this file (Informacja o środkach przeznaczonych na realizacje zadania.pdf)Informacja o środkach przeznaczonych na realizacje zadania.pdf Zamówienia Publiczne326 kB2022-03-09
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf Zamówienia Publiczne69 kB2022-03-09
Download this file (Informacja o wyniku postępowania.doc)Informacja o wyniku postępowania.doc Zamówienia Publiczne62 kB2022-03-24
Download this file (08da13a0-4241-883c-e4e3-f40001d3e1d8.pdf)ogłoszenie o wyniku postępowania Zamówienia Publiczne68 kB2022-04-01
Download this file (Ogłoszenie o wykonaniu umowy..pdf)Ogłoszenie o wykonaniu umowy..pdf Zamówienia Publiczne60 kB2022-11-23