Attachments:
File / URLDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf)Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf Zamówienia Publiczne104 kB2021-06-09
Download this file (SWZ_Przebudwa drogi powiatowej 1855P.doc)SWZ_Przebudwa drogi powiatowej 1855P.doc Zamówienia Publiczne272 kB2021-06-09
Download this file (Zal_1_Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robót.zip)Zal_1_Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robót.zip Zamówienia Publiczne25382 kB2021-06-09
Download this file (Zał_1b_do_SWZ_Przedmiar_robót_1.pdf)Zał_1b_do_SWZ_Przedmiar_robót_1.pdf Zamówienia Publiczne1031 kB2021-06-09
Download this file (Zał_1c_do_SWZ_Przedmiar_robót_2.pdf)Zał_1c_do_SWZ_Przedmiar_robót_2.pdf Zamówienia Publiczne484 kB2021-06-09
Download this file (Zał_2_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy.doc)Zał_2_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy.doc Zamówienia Publiczne95 kB2021-06-09
Download this file (Zał_3_do_SWZ_Formularz_ofertowy.doc)Zał_3_do_SWZ_Formularz_ofertowy.doc Zamówienia Publiczne52 kB2021-06-09
Download this file (Zał_4_do_SIWZ_podstawy_wykluczenia.doc)Zał_4_do_SIWZ_podstawy_wykluczenia.doc Zamówienia Publiczne49 kB2021-06-09
Download this file (Zał_5_do_SWZ_Grupy_kapitałowe.doc)Zał_5_do_SWZ_Grupy_kapitałowe.doc Zamówienia Publiczne38 kB2021-06-09
Access this URL (Zal_6_Dokumentacja architektoniczno-budowlana)Zal_6_Dokumentacja architektoniczno-budowlana Zamówienia Publiczne296514 kB2021-06-09
Download this file (Zał_7_do_SWZ_Instrukcja_miniPortal__ePUAP.pdf)Zał_7_do_SWZ_Instrukcja_miniPortal__ePUAP.pdf Zamówienia Publiczne2824 kB2021-06-09
Download this file (Zał_8_do_SWZ_Harmonogram rzeczowo finansowy.pdf)Zał_8_do_SWZ_Harmonogram rzeczowo finansowy.pdf Zamówienia Publiczne180 kB2021-06-09
Download this file (08d92f1d-38df-de1d-4c04-9a0001cfb48e.pdf)ogłoszenie o zmienia ogłoszenia Zamówienia Publiczne35 kB2021-06-14
Download this file (informacja z otwarcia ofert.pdf)informacja z otwarcia ofert.pdf Zamówienia Publiczne70 kB2021-06-24
Download this file (Informacja_o_wyniku_postępowania.pdf)Informacja_o_wyniku_postępowania.pdf Zamówienia Publiczne286 kB2021-07-13
Download this file (ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf)ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf Zamówienia Publiczne61 kB2021-07-23
Download this file (08da5da4-571a-55b7-2831-760010d4f84f.pdf)ogłoszenie o zmianie umowy Zamówienia Publiczne56 kB2022-07-04
Download this file (08da7aa9-3aba-ba80-3301-30000d4c6019.pdf)ogłoszenie o wykonaniu umowy Zamówienia Publiczne60 kB2022-08-10