MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach,

ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku można załączyć:

- zdjęcia szkody,

- notę policyjną z miejsca zdarzenia,

sTERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. W przypadku uszkodzenia pojazdu na drodze powiatowej, poszkodowany zgłasza fakt zaistnienia szkody do ZDP w Szamotułach na w/w dane teleadresowe.

2. ZDP w Szamotułach przekazuje dokumenty do ubezpieczyciela.

3. Ubezpieczyciel kontaktuje się z wnioskodawcą w celu umówienia, dogodnego dla wnioskodawcy terminu i miejsca przeprowadzenia oględzin uszkodzonego pojazdu.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2222).

  • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132).

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji ubezpieczyciela można wystąpić o ponowne rozpatrzenie spraw.

OPŁATY

Nie dotyczy

INNE INFORMACJE

Zależnie od charakteru sprawy, zarządca drogi zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień na piśmie.

WNIOSEK

Należy wystosować pismo opisujące zdarzenie oraz powstałą szkodę.