Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach tel. (0-61) 29 32 152 email biuro@zdp-szamotuly.pl www.zdp-szamotuly.pl

----

Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Szamotułach.

 

Do obowiązków Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach należy realizacja obowiązków i uprawnień zarządcy drogi, w szczególności: planowanie, budowa, modernizacja, bieżące utrzymanie oraz ochrona dróg powiatowych na terenie powiatu szamotulskiego. 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach zarządza obecnie siecią dróg łącznej długości 368,5 km, a swym zasięgiem obejmuje:

 - gminę Szamotuły 

 - gminę Duszniki

 - gminę Pniewy

 - gminę Wronki

 - gminę Ostroróg

 - gminę Kaźmierz

 - gminę Obrzycko

 - miasto Obrzycko 

 

Saturday the 17th. Zarząd Dróg Powiatowych. Joomla 3.0 Template Creator