Attachments:
File / URLDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (SWZ_Nadzór_Inwestorski.doc)SWZ_Nadzór_Inwestorski.doc Zamówienia Publiczne249 kB2021-07-14
Download this file (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Zamówienia Publiczne102 kB2021-07-14
Download this file (Zal_1_Przedmiary_robót_budowlanych_1855P.zip)Zal_1_Przedmiary_robót_budowlanych_1855P.zip Zamówienia Publiczne1488 kB2021-07-14
Download this file (Zał_2_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy.doc)Zał_2_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy.doc Zamówienia Publiczne83 kB2021-07-14
Download this file (Zał_3_do_SWZ_Formularz_ofertowy.doc)Zał_3_do_SWZ_Formularz_ofertowy.doc Zamówienia Publiczne52 kB2021-07-14
Download this file (Zał_4_do_SWZ_podstawy_wykluczenia.doc)Zał_4_do_SWZ_podstawy_wykluczenia.doc Zamówienia Publiczne48 kB2021-07-14
Download this file (Zał_5_do_SWZ_Grupy_kapitałowe.doc)Zał_5_do_SWZ_Grupy_kapitałowe.doc Zamówienia Publiczne39 kB2021-07-14
Access this URL (Zal_6_Dokumentacja architektoniczno-budowlana)Zal_6_Dokumentacja architektoniczno-budowlana Zamówienia Publiczne280173 kB2021-07-14
Download this file (Zał_7_do_SWZ_Instrukcja_miniPortal__ePUAP.pdf)Zał_7_do_SWZ_Instrukcja_miniPortal__ePUAP.pdf Zamówienia Publiczne2824 kB2021-07-14
Download this file (informacja_o_środkach_przeznaczonych_na_realizacje_zadania.pdf)informacja_o_środkach_przeznaczonych_na_realizacje_zadania.pdf Zamówienia Publiczne430 kB2021-07-22
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf Zamówienia Publiczne69 kB2021-07-22
Download this file (ogłoszenie_o_wyniku_postępowania_s.pdf)ogłoszenie_o_wyniku_postępowania_s.pdf Zamówienia Publiczne286 kB2021-07-27
Download this file (Ogłoszenie_o_wyniku_postępowania.pdf)Ogłoszenie_o_wyniku_postępowania.pdf Zamówienia Publiczne61 kB2021-08-04
Download this file (08da7aab-7c27-e7c3-3301-30000d4c604a.pdf)ogłoszenie o wykonaniu umowy Zamówienia Publiczne55 kB2022-08-10