Attachments:
File / URLDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Zamówienia Publiczne121 kB2021-10-25
Download this file (SWZ.doc)SWZ.doc Zamówienia Publiczne271 kB2021-10-25
Download this file (Zał nr 1a - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (OPZ).pdf)Zał nr 1a - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (OPZ).pdf Zamówienia Publiczne1205 kB2021-10-25
Download this file (Zał nr 1b - Przedmiar robót.pdf)Zał nr 1b - Przedmiar robót.pdf Zamówienia Publiczne1166 kB2021-10-25
Access this URL (Załącznik Nr 1c – Dokumentacja projektowa)Załącznik Nr 1c – Dokumentacja projektowa Zamówienia Publiczne82635 kB2021-10-25
Download this file (Zał_2_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy.doc)Zał_2_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy.doc Zamówienia Publiczne86 kB2021-10-25
Download this file (Zał_3_do_SWZ_Formularz_ofertowy.doc)Zał_3_do_SWZ_Formularz_ofertowy.doc Zamówienia Publiczne56 kB2021-10-25
Download this file (Zał_4_do_SIWZ_podstawy_wykluczenia.doc)Zał_4_do_SIWZ_podstawy_wykluczenia.doc Zamówienia Publiczne48 kB2021-10-25
Download this file (Zał_5_do_SWZ_Oświadczenie_o_aktualności_informacji.doc)Zał_5_do_SWZ_Oświadczenie_o_aktualności_informacji.doc Zamówienia Publiczne43 kB2021-10-25
Download this file (Zał_6_do_SWZ_Instrukcja_miniPortal__ePUAP.pdf)Zał_6_do_SWZ_Instrukcja_miniPortal__ePUAP.pdf Zamówienia Publiczne2824 kB2021-10-25
Download this file (Informacja o środkach przeznaczonych na realizacje zadana.pdf)Informacja o środkach przeznaczonych na realizacje zadana.pdf Zamówienia Publiczne327 kB2021-11-09
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf Zamówienia Publiczne68 kB2021-11-09
Download this file (Informacja o wyniku postępowania na stronę.doc)informacja o wyniku postępowania Zamówienia Publiczne68 kB2021-11-17
Download this file (08d9b0df-cd79-8062-42b8-430001710f05.pdf)ogłoszenie o wyniku postępowania Zamówienia Publiczne71 kB2021-11-26
Download this file (08da317e-e06d-09a7-767e-58000db49c15.pdf)ogłoszenie o wykonaniu umowy Zamówienia Publiczne56 kB2022-05-09