Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Zamówienia Publiczne125 kB2021-11-15
Download this file (SWZ.doc)SWZ.doc Zamówienia Publiczne268 kB2021-11-15
Download this file (Zał_1a_SST.zip)Zał_1a_SST.zip Zamówienia Publiczne803 kB2021-11-15
Download this file (Zał_1b_Przedmiar_robót.pdf)Zał_1b_Przedmiar_robót.pdf Zamówienia Publiczne903 kB2021-11-15
Download this file (Zał_1c_Dokumentacja_projektowa.zip)Zał_1c_Dokumentacja_projektowa.zip Zamówienia Publiczne32754 kB2021-11-15
Download this file (Zał_2_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy.doc)Zał_2_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy.doc Zamówienia Publiczne84 kB2021-11-15
Download this file (Zał_3_do_SWZ_Formularz_ofertowy.doc)Zał_3_do_SWZ_Formularz_ofertowy.doc Zamówienia Publiczne53 kB2021-11-15
Download this file (Zał_4_do_SIWZ_podstawy_wykluczenia.doc)Zał_4_do_SIWZ_podstawy_wykluczenia.doc Zamówienia Publiczne48 kB2021-11-15
Download this file (Zał_5_do_SWZ_Oświadczenie_o_aktualności_informacji (4).doc)Zał_5_do_SWZ_Oświadczenie_o_aktualności_informacji (4).doc Zamówienia Publiczne45 kB2021-11-15
Download this file (Zał_6_do_SWZ_Instrukcja_miniPortal__ePUAP.pdf)Zał_6_do_SWZ_Instrukcja_miniPortal__ePUAP.pdf Zamówienia Publiczne2824 kB2021-11-15
Download this file (Modyfikacja_SWZ.doc)Modyfikacja_SWZ.doc Zamówienia Publiczne81 kB2021-11-26
Download this file (Zmiana_Zał_1a_SST.zip)Zmiana_Zał_1a_SST.zip Zamówienia Publiczne840 kB2021-11-26
Download this file (Zmiana_Zał_1b_Przedmiar_robót.pdf)Zmiana_Zał_1b_Przedmiar_robót.pdf Zamówienia Publiczne929 kB2021-11-26
Download this file (Zmiana_Zał_1c_Dokumentacja_projektowa.zip)Zmiana_Zał_1c_Dokumentacja_projektowa.zip Zamówienia Publiczne18230 kB2021-11-26
Download this file (Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia.pdf)Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia.pdf Zamówienia Publiczne38 kB2021-11-26
Download this file (Informacja o środkach przeznaczonych na realizacje zadania.pdf)Informacja o środkach przeznaczonych na realizacje zadania.pdf Zamówienia Publiczne326 kB2021-12-01
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf Zamówienia Publiczne241 kB2021-12-01
Download this file (Informacja o wyniku postępowania na stronę.doc)informacja o wyniku postępowania Zamówienia Publiczne61 kB2021-12-06
Download this file (08d9c385-9e34-f726-efcb-9900015b4866.pdf)ogłoszenie o wyniku postępowania Zamówienia Publiczne70 kB2021-12-20
Download this file (08da3968-9fd3-b6df-bcb2-54000d67493c.pdf)ogłoszenie o wykonaniu umowy Zamówienia Publiczne55 kB2022-05-19