Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Zamówienia Publiczne128 kB2021-12-21
Download this file (SWZ.doc)SWZ.doc Zamówienia Publiczne277 kB2021-12-21
Download this file (Zał_1a_Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (OPZ).pdf)Zał_1a_Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (OPZ).pdf Zamówienia Publiczne2343 kB2021-12-21
Download this file (Zał_1b – Przedmiar robót (OPZ).pdf)Zał_1b – Przedmiar robót (OPZ).pdf Zamówienia Publiczne327 kB2021-12-21
Download this file (Zał_1c – Dokumentacja projektowa.zip)Zał_1c – Dokumentacja projektowa.zip Zamówienia Publiczne17279 kB2021-12-21
Download this file (Zał_2_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy.doc)Zał_2_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy.doc Zamówienia Publiczne87 kB2021-12-21
Download this file (Zał_3_do_SWZ_Formularz_ofertowy.doc)Zał_3_do_SWZ_Formularz_ofertowy.doc Zamówienia Publiczne56 kB2021-12-21
Download this file (Zał_4_do_SIWZ_podstawy_wykluczenia.doc)Zał_4_do_SIWZ_podstawy_wykluczenia.doc Zamówienia Publiczne49 kB2021-12-21
Download this file (Zał_5_do_SWZ_Oświadczenie_o_aktualności_informacji.doc)Zał_5_do_SWZ_Oświadczenie_o_aktualności_informacji.doc Zamówienia Publiczne45 kB2021-12-21
Download this file (Zał_6_do_SWZ_Instrukcja_miniPortal__ePUAP.pdf)Zał_6_do_SWZ_Instrukcja_miniPortal__ePUAP.pdf Zamówienia Publiczne2824 kB2021-12-21
Download this file (Informacja o środkach przeznaczonych na realizacje zadania.pdf)Informacja o środkach przeznaczonych na realizacje zadania.pdf Zamówienia Publiczne326 kB2022-01-11
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf Zamówienia Publiczne69 kB2022-01-11
Download this file (Informacja z otwarcia oferto.pdf)informacja z otwarcia ofert omyłka pisarska Zamówienia Publiczne69 kB2022-01-13
Download this file (informacja o wyniku postepowania.pdf)informacja o wyniku postępowania Zamówienia Publiczne271 kB2022-01-17
Download this file (08d9e7c0-f455-8584-43d5-ab000197fda5.pdf)ogłoszenie o wyniku postępowania Zamówienia Publiczne70 kB2022-02-04
Download this file (08dabcae-1562-e4b1-1357-290012ffec88.pdf)ogłoszenie o wykonaniu umowy Zamówienia Publiczne59 kB2022-11-02