Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Zamówienia Publiczne141 kB2022-10-27
Download this file (SWZ.doc)SWZ.doc Zamówienia Publiczne327 kB2022-10-27
Download this file (Zał_1a_PBW.zip)Zał_1a_PBW.zip Zamówienia Publiczne26854 kB2022-10-27
Download this file (Zał_1b_Przedmiar robót.pdf)Zał_1b_Przedmiar robót.pdf Zamówienia Publiczne192 kB2022-10-27
Download this file (Zał_1c_SST.zip)Zał_1c_SST.zip Zamówienia Publiczne58848 kB2022-10-27
Download this file (Zał_1d_PSOR.zip)Zał_1d_PSOR.zip Zamówienia Publiczne2839 kB2022-10-27
Download this file (Zał_2a_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy_część_1.doc)Zał_2a_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy_część_1.doc Zamówienia Publiczne142 kB2022-10-27
Download this file (Zał_2b_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy_część_2.doc)Zał_2b_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy_część_2.doc Zamówienia Publiczne164 kB2022-10-27
Download this file (Zał_3a_do_SWZ_Formularz_ofertowy_Część 1.doc)Zał_3a_do_SWZ_Formularz_ofertowy_Część 1.doc Zamówienia Publiczne54 kB2022-10-27
Download this file (Zał_3b_do_SWZ_Formularz_ofertowy_Część 2.doc)Zał_3b_do_SWZ_Formularz_ofertowy_Część 2.doc Zamówienia Publiczne53 kB2022-10-27
Download this file (Zał_4_do_SIWZ_podstawy_wykluczenia.doc)Zał_4_do_SIWZ_podstawy_wykluczenia.doc Zamówienia Publiczne52 kB2022-10-27
Download this file (Zał_5_do_SWZ_Oświadczenie_o_aktualności_informacji.doc)Zał_5_do_SWZ_Oświadczenie_o_aktualności_informacji.doc Zamówienia Publiczne46 kB2022-10-27
Download this file (Zał_6_do_SWZ_Instrukcja_miniPortal__ePUAP.pdf)Zał_6_do_SWZ_Instrukcja_miniPortal__ePUAP.pdf Zamówienia Publiczne2824 kB2022-10-27
Download this file (Modyfikacja_SWZ.doc)Modyfikacja_SWZ.doc Zamówienia Publiczne81 kB2022-11-08
Download this file (Zał_2a_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy_część_1_Tekst jednolity po zmianach.doc)Zał_2a_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy_część_1_Tekst jednolity po zmianach.doc Zamówienia Publiczne142 kB2022-11-08
Download this file (Zał_2b_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy_część_2_Tekst jednolity po zmianach.doc)Zał_2b_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy_część_2_Tekst jednolity po zmianach.doc Zamówienia Publiczne164 kB2022-11-08
Download this file (Zapytania_i_odpowiedzi__do_SWZ_1.doc)Zapytania_i_odpowiedzi__do_SWZ_1.doc Zamówienia Publiczne58 kB2022-11-09
Download this file (Informacja o środkach przeznaczonych na realizacje zadania.pdf)Informacja o środkach przeznaczonych na realizacje zadania.pdf Zamówienia Publiczne328 kB2022-11-14
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf Zamówienia Publiczne79 kB2022-11-14
Download this file (Informacja o wyniku postępowania_Część 1.pdf)Informacja o wyniku postępowania_Część 1.pdf Zamówienia Publiczne349 kB2022-12-01
Download this file (Informacja o wyniku postępowania_Część 2.pdf)Informacja o wyniku postępowania_Część 2.pdf Zamówienia Publiczne347 kB2022-12-01
Download this file (Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf)Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf Zamówienia Publiczne89 kB2022-12-14
Download this file (Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Cześć 1.pdf)Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Cześć 1.pdf Zamówienia Publiczne54 kB2023-07-26
Download this file (Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Część 2.pdf)Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Część 2.pdf Zamówienia Publiczne58 kB2023-07-26