Attachments:
File / URLDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Zamówienia Publiczne130 kB2022-10-28
Download this file (SWZ.doc)SWZ.doc Zamówienia Publiczne329 kB2022-10-28
Access this URL (Zał_1a_PBW)Zał_1a_PBW Zamówienia Publiczne78207 kB2022-10-28
Download this file (Zał_1b_Przedmiar robót.pdf)Zał_1b_Przedmiar robót.pdf Zamówienia Publiczne186 kB2022-10-28
Download this file (Zał_1c_SST.zip)Zał_1c_SST.zip Zamówienia Publiczne4132 kB2022-10-28
Download this file (Zał_1d_PSOR.zip)Zał_1d_PSOR.zip Zamówienia Publiczne2553 kB2022-10-28
Download this file (Zał_2a_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy_część_1.doc)Zał_2a_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy_część_1.doc Zamówienia Publiczne142 kB2022-10-28
Download this file (Zał_2b_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy_część_2.doc)Zał_2b_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy_część_2.doc Zamówienia Publiczne164 kB2022-10-28
Download this file (Zał_3a_do_SWZ_Formularz_ofertowy_Część 1.doc)Zał_3a_do_SWZ_Formularz_ofertowy_Część 1.doc Zamówienia Publiczne54 kB2022-10-28
Download this file (Zał_3b_do_SWZ_Formularz_ofertowy_Część 2.doc)Zał_3b_do_SWZ_Formularz_ofertowy_Część 2.doc Zamówienia Publiczne53 kB2022-10-28
Download this file (Zał_4_do_SIWZ_podstawy_wykluczenia.doc)Zał_4_do_SIWZ_podstawy_wykluczenia.doc Zamówienia Publiczne52 kB2022-10-28
Download this file (Zał_5_do_SWZ_Oświadczenie_o_aktualności_informacji.doc)Zał_5_do_SWZ_Oświadczenie_o_aktualności_informacji.doc Zamówienia Publiczne46 kB2022-10-28
Download this file (Zał_6_do_SWZ_Instrukcja_miniPortal__ePUAP.pdf)Zał_6_do_SWZ_Instrukcja_miniPortal__ePUAP.pdf Zamówienia Publiczne2824 kB2022-10-28
Download this file (Modyfikacja_SWZ.doc)Modyfikacja_SWZ.doc Zamówienia Publiczne81 kB2022-11-08
Download this file (Zał_2a_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy_część_1_Tekst jednolity po zmianach.doc)Zał_2a_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy_część_1_Tekst jednolity po zmianach.doc Zamówienia Publiczne143 kB2022-11-08
Download this file (Zał_2b_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy_część_2_Tekst jednolity po zmianach.doc)Zał_2b_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy_część_2_Tekst jednolity po zmianach.doc Zamówienia Publiczne165 kB2022-11-08
Download this file (Modyfikacja_SWZ_2.doc)Modyfikacja_SWZ_2.doc Zamówienia Publiczne83 kB2022-11-09
Download this file (Zapytania_i_odpowiedzi__do_SWZ_1.doc)Zapytania_i_odpowiedzi__do_SWZ_1.doc Zamówienia Publiczne59 kB2022-11-09
Download this file (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf Zamówienia Publiczne36 kB2022-11-09
Download this file (Informacja o środkach przeznaczonych na realizacje zadania.pdf)Informacja o środkach przeznaczonych na realizacje zadania.pdf Zamówienia Publiczne328 kB2022-11-16
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf Zamówienia Publiczne77 kB2022-11-16
Download this file (Informacja o wyniku postępowania_Część 1.pdf)Informacja o wyniku postępowania_Część 1.pdf Zamówienia Publiczne347 kB2022-12-01
Download this file (Informacja o wyniku postępowania_Część 2.pdf)Informacja o wyniku postępowania_Część 2.pdf Zamówienia Publiczne347 kB2022-12-01
Download this file (Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf)Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf Zamówienia Publiczne88 kB2022-12-14
Download this file (08db97f1-629d-2d43-9fc8-170011dbd5b4.pdf)ogłoszenie o wykonaniu umowy Część 1 Zamówienia Publiczne51 kB2023-08-08
Download this file (08db97f3-58bb-42a9-9fc8-170011dbd5c8.pdf)Ogłoszenie o wykonaniu umowy Cześć 2 Zamówienia Publiczne51 kB2023-08-08