Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Zamówienia Publiczne117 kB2022-03-03
Download this file (SWZ.doc)SWZ.doc Zamówienia Publiczne271 kB2022-03-03
Download this file (Zał_1a_do_SWZ_PRZEDMIAR_ROBÓT.pdf)Zał_1a_do_SWZ_PRZEDMIAR_ROBÓT.pdf Zamówienia Publiczne199 kB2022-03-03
Download this file (Zał_1b_do_SWZ_STWiORB – SST.zip)Zał_1b_do_SWZ_STWiORB – SST.zip Zamówienia Publiczne3241 kB2022-03-03
Download this file (Zał_1c_do_SWZ_PBW.zip)Zał_1c_do_SWZ_PBW.zip Zamówienia Publiczne7177 kB2022-03-03
Download this file (Zał_2_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy.doc)Zał_2_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy.doc Zamówienia Publiczne83 kB2022-03-03
Download this file (Zał_3_do_SWZ_Formularz_ofertowy.doc)Zał_3_do_SWZ_Formularz_ofertowy.doc Zamówienia Publiczne53 kB2022-03-03
Download this file (Zał_4_do_SIWZ_podstawy_wykluczenia.doc)Zał_4_do_SIWZ_podstawy_wykluczenia.doc Zamówienia Publiczne48 kB2022-03-03
Download this file (Zał_5_do_SWZ_Oświadczenie_o_aktualności_informacji.doc)Zał_5_do_SWZ_Oświadczenie_o_aktualności_informacji.doc Zamówienia Publiczne45 kB2022-03-03
Download this file (Zał_6_do_SWZ_Instrukcja_miniPortal__ePUAP.pdf)Zał_6_do_SWZ_Instrukcja_miniPortal__ePUAP.pdf Zamówienia Publiczne2824 kB2022-03-03
Download this file (Informacja o środkach przeznaczonych na realizacje zadania.pdf)Informacja o środkach przeznaczonych na realizacje zadania.pdf Zamówienia Publiczne327 kB2022-03-18
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf Zamówienia Publiczne245 kB2022-03-18
Download this file (Informacja o wyniku postępowania.doc)Informacja o wyniku postępowania.doc Zamówienia Publiczne67 kB2022-03-24
Download this file (08da13a1-4c03-2449-e4e3-f40001d3e1df.pdf)ogłoszenie o wyniku postępowania Zamówienia Publiczne68 kB2022-04-01
Download this file (08da5da0-93d7-3694-2831-760010d4f808.pdf)ogłoszenie o wykonaniu umowy Zamówienia Publiczne57 kB2022-07-04