Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (ogłoszenie o zamówieniu.pdf)ogłoszenie o zamówieniu.pdf Zamówienia Publiczne114 kB2022-03-07
Download this file (SWZ.doc)SWZ.doc Zamówienia Publiczne265 kB2022-03-07
Download this file (Zał_1a_do_SWZ_Przedmiar.pdf)Zał_1a_do_SWZ_Przedmiar.pdf Zamówienia Publiczne192 kB2022-03-07
Download this file (Zał_1b_do_SWZ_SST.zip)Zał_1b_do_SWZ_SST.zip Zamówienia Publiczne3040 kB2022-03-07
Download this file (Zał_1c_do_SWZ_PBW.zip)Zał_1c_do_SWZ_PBW.zip Zamówienia Publiczne2576 kB2022-03-07
Download this file (Zał_2_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy.doc)Zał_2_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy.doc Zamówienia Publiczne83 kB2022-03-07
Download this file (Zał_3_do_SWZ_Formularz_ofertowy.doc)Zał_3_do_SWZ_Formularz_ofertowy.doc Zamówienia Publiczne53 kB2022-03-07
Download this file (Zał_4_do_SIWZ_podstawy_wykluczenia.doc)Zał_4_do_SIWZ_podstawy_wykluczenia.doc Zamówienia Publiczne48 kB2022-03-07
Download this file (Zał_5_do_SWZ_Oświadczenie_o_aktualności_informacji.doc)Zał_5_do_SWZ_Oświadczenie_o_aktualności_informacji.doc Zamówienia Publiczne45 kB2022-03-07
Download this file (Zał_6_do_SWZ_Instrukcja_miniPortal__ePUAP.pdf)Zał_6_do_SWZ_Instrukcja_miniPortal__ePUAP.pdf Zamówienia Publiczne2824 kB2022-03-07
Download this file (Modyfikacja_SWZ.doc)Modyfikacja_SWZ.doc Zamówienia Publiczne82 kB2022-03-17
Download this file (ogłoszenie o zamianie ogłoszenia.pdf)ogłoszenie o zamianie ogłoszenia.pdf Zamówienia Publiczne36 kB2022-03-17
Download this file (Odpowiedzi na pytania do SWZ.pdf)Odpowiedzi na pytania do SWZ.pdf Zamówienia Publiczne456 kB2022-03-21
Download this file (Informacja o środkach przeznaczonych na realizacje zadania.pdf)Informacja o środkach przeznaczonych na realizacje zadania.pdf Zamówienia Publiczne326 kB2022-03-29
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf Zamówienia Publiczne68 kB2022-03-29
Download this file (Informacja o wyniku postępowania.pdf)Informacja o wyniku postępowania.pdf Zamówienia Publiczne186 kB2022-04-12
Download this file (08da269c-8b82-d7bc-c6de-900001d3e9d6.pdf)ogłoszenie o wyniku postępowania Zamówienia Publiczne66 kB2022-04-25
Download this file (08da663a-0913-f996-2fec-5a000eaf388a.pdf)ogłoszenie o wykonaniu umowy Zamówienia Publiczne54 kB2022-07-15