Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (SWZ.doc)SWZ.doc Zamówienia Publiczne279 kB2022-04-27
Download this file (Zał_1a_PBW.zip)Zał_1a_PBW.zip Zamówienia Publiczne6131 kB2022-04-27
Download this file (Zał_1b_Przedmiar_robót.pdf)Zał_1b_Przedmiar_robót.pdf Zamówienia Publiczne278 kB2022-04-27
Download this file (Zał_1c_SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.pdf)Zał_1c_SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.pdf Zamówienia Publiczne12537 kB2022-04-27
Download this file (Zał_1d_PSOR.zip)Zał_1d_PSOR.zip Zamówienia Publiczne10129 kB2022-04-27
Download this file (Zał_2_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy.doc)Zał_2_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy.doc Zamówienia Publiczne85 kB2022-04-27
Download this file (Zał_3_do_SWZ_Formularz_ofertowy.doc)Zał_3_do_SWZ_Formularz_ofertowy.doc Zamówienia Publiczne53 kB2022-04-27
Download this file (Zał_4_do_SIWZ_podstawy_wykluczenia.doc)Zał_4_do_SIWZ_podstawy_wykluczenia.doc Zamówienia Publiczne50 kB2022-04-27
Download this file (Zał_5_do_SWZ_Oświadczenie_o_aktualności_informacji.doc)Zał_5_do_SWZ_Oświadczenie_o_aktualności_informacji.doc Zamówienia Publiczne45 kB2022-04-27
Download this file (Zał_6_do_SWZ_Instrukcja_miniPortal__ePUAP.pdf)Zał_6_do_SWZ_Instrukcja_miniPortal__ePUAP.pdf Zamówienia Publiczne2824 kB2022-04-27
Download this file (08da2834-16f2-9efc-9722-b0000131d045.pdf)ogłoszenie o zamówieniu Zamówienia Publiczne110 kB2022-04-27
Download this file (Informacja o środkach przeznaczonych na realizacje zadania.pdf)Informacja o środkach przeznaczonych na realizacje zadania.pdf Zamówienia Publiczne326 kB2022-05-12
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf Zamówienia Publiczne72 kB2022-05-12
Download this file (Informacja o wyniku postępowania.doc)Informacja o wyniku postępowania.doc Zamówienia Publiczne68 kB2022-05-19
Download this file (ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf)ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf Zamówienia Publiczne66 kB2022-05-31
Download this file (Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf)Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf Zamówienia Publiczne53 kB2022-11-23