UWAGA

Poprawiono błąd w załączniku

Zał_4_do_SIWZ_Oświadczenie z art. 125uPzp.doc  

Kwota jaką zamawiający przeznacza na realizacja zamówienia: 2 001 627,61 zł