Attachments:
File / URLDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Zamówienia Publiczne129 kB2021-11-23
Download this file (SWZ.doc)SWZ.doc Zamówienia Publiczne281 kB2021-11-23
Download this file (Zał_1a_Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (OPZ).pdf)Zał_1a_Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (OPZ).pdf Zamówienia Publiczne3235 kB2021-11-23
Download this file (Zał_1b_Przedmiar_robót(OPZ).pdf)Zał_1b_Przedmiar_robót(OPZ).pdf Zamówienia Publiczne1700 kB2021-11-23
Access this URL (Załącznik Nr 1c – Dokumentacja projektowa)Załącznik Nr 1c – Dokumentacja projektowa Zamówienia Publiczne70128 kB2021-11-23
Download this file (Zał_2_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy.doc)Zał_2_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy.doc Zamówienia Publiczne87 kB2021-11-23
Download this file (Zał_3_do_SWZ_Formularz_ofertowy.doc)Zał_3_do_SWZ_Formularz_ofertowy.doc Zamówienia Publiczne56 kB2021-11-23
Download this file (Zał_4_do_SIWZ_podstawy_wykluczenia.doc)Zał_4_do_SIWZ_podstawy_wykluczenia.doc Zamówienia Publiczne49 kB2021-11-23
Download this file (Zał_5_do_SWZ_Oświadczenie_o_aktualności_informacji.doc)Zał_5_do_SWZ_Oświadczenie_o_aktualności_informacji.doc Zamówienia Publiczne45 kB2021-11-23
Download this file (Zał_6_do_SWZ_Instrukcja_miniPortal__ePUAP.pdf)Zał_6_do_SWZ_Instrukcja_miniPortal__ePUAP.pdf Zamówienia Publiczne2824 kB2021-11-23
Download this file (SWZ_.doc)SWZ sprostowanie omyłki pisarskiej Rozdział I pkt. 13 Zamówienia Publiczne282 kB2021-11-24
Download this file (08d9af45-1bbe-d086-42b8-43000170ff54.pdf)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  Zamówienia Publiczne49 kB2021-11-24
Download this file (08d9b960-2692-611b-6d59-a800017f0cc5.pdf)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  Zamówienia Publiczne40 kB2021-12-07
Download this file (Modyfikacja_SWZ.doc)Modyfikacja_SWZ.doc Zamówienia Publiczne82 kB2021-12-07
Download this file (Odpowiedzi na pytania do SWZ 1.doc)Odpowiedzi na pytania do SWZ 1.doc Zamówienia Publiczne109 kB2021-12-07
Download this file (Zał do Odpowiedzi na pytania do SWZ 1.zip)Zał do Odpowiedzi na pytania do SWZ 1.zip Zamówienia Publiczne656 kB2021-12-07
Download this file (Odpowiedzi na pytania do SWZ 2.doc)Odpowiedzi na pytania do SWZ 2.doc Zamówienia Publiczne137 kB2021-12-07
Download this file (Zał do odpowiedzi na zapytania do SWZ 2.zip)Zał do odpowiedzi na zapytania do SWZ 2.zip Zamówienia Publiczne6862 kB2021-12-07
Download this file (Zał_2_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy —Tekst jednolity po zmianach.doc)Zał_2_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy —Tekst jednolity po zmianach.doc Zamówienia Publiczne85 kB2021-12-07
Download this file (Modyfikacja_SWZ 2.doc)Modyfikacja_SWZ 2.doc Zamówienia Publiczne81 kB2021-12-07
Download this file (Informacja o środkach przeznaczonych na realizacje zadania.pdf)Informacja o środkach przeznaczonych na realizacje zadania.pdf Zamówienia Publiczne327 kB2021-12-13
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf Zamówienia Publiczne68 kB2021-12-13
Download this file (Informacja o wyniku postępowania na stronę.doc)informacja o wyniku postępowania Zamówienia Publiczne67 kB2021-12-30
Download this file (08d9d67e-ac94-7f26-6e2b-5e00012649b0.pdf)ogłoszenie o wyniku postępowania Zamówienia Publiczne70 kB2022-01-13
Download this file (08da663a-b8e0-8e3a-c280-e9000fe0cd47.pdf)ogłoszenie o wykonaniu umowy Zamówienia Publiczne57 kB2022-07-15