Zamawiający umieszcza w załączniku poprawione załączniki:

Zał_2a_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy_część_1__Tekst jednolity po zmianach.doc

Zał_2b_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy_część_2 Tekst jednolity po zmianach.doc

Ujednolicony został zapis dotyczący zaliczki udzielanej wykonawcą zgodnie z zapisem w SWZ,

Zał_1a_PBW 

W związku z zapytaniami oraz wnioskiem o złożenie oświadczenia, że dokumentacja przetargowa jest kompletą, zamawiający wystąpił do biura projektowego o złożenie stosownego oświadczenia oraz weryfikację dokumentacji projektowej. 

Zamienia się w/w załącznik w którym zamiennie dodatkowo, sprostowano omyłkę pisarką oraz przyłącza kanalizacji deszczowej. 

Zmienia się:

- opis techniczny, 

- plan sytuacyjny, 

- przekrój podłużny kanalizacji deszczowej w zakresie przyłączy kanalizacji deszczowej. 

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Zamówienia Publiczne135 kB2022-10-26
Download this file (SWZ.doc)SWZ.doc Zamówienia Publiczne330 kB2022-10-26
Download this file (Zał_1a_PBW.zip)Zał_1a_PBW.zip Zamówienia Publiczne50652 kB2022-10-26
Download this file (Zał_1b_PSOR.zip)Zał_1b_PSOR.zip Zamówienia Publiczne11766 kB2022-10-26
Download this file (Zał_1c_SST.zip)Zał_1c_SST.zip Zamówienia Publiczne4664 kB2022-10-26
Download this file (Zał_1d_Przedmiar robót.pdf)Zał_1d_Przedmiar robót.pdf Zamówienia Publiczne2090 kB2022-10-26
Download this file (Zał_2a_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy_część_1.doc)Zał_2a_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy_część_1.doc Zamówienia Publiczne140 kB2022-10-26
Download this file (Zał_2b_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy_część_2.doc)Zał_2b_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy_część_2.doc Zamówienia Publiczne164 kB2022-10-26
Download this file (Zał_3a_do_SWZ_Formularz_ofertowy_Część 1.doc)Zał_3a_do_SWZ_Formularz_ofertowy_Część 1.doc Zamówienia Publiczne54 kB2022-10-26
Download this file (Zał_3b_do_SWZ_Formularz_ofertowy_Część 2.doc)Zał_3b_do_SWZ_Formularz_ofertowy_Część 2.doc Zamówienia Publiczne54 kB2022-10-26
Download this file (Zał_4_do_SIWZ_podstawy_wykluczenia.doc)Zał_4_do_SIWZ_podstawy_wykluczenia.doc Zamówienia Publiczne52 kB2022-10-26
Download this file (Zał_5_do_SWZ_Oświadczenie_o_aktualności_informacji.doc)Zał_5_do_SWZ_Oświadczenie_o_aktualności_informacji.doc Zamówienia Publiczne46 kB2022-10-26
Download this file (Zał_6_do_SWZ_Instrukcja_miniPortal__ePUAP.pdf)Zał_6_do_SWZ_Instrukcja_miniPortal__ePUAP.pdf Zamówienia Publiczne2824 kB2022-10-26
Download this file (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf Zamówienia Publiczne40 kB2022-11-08
Download this file (Modyfikacja_SWZ.doc)Modyfikacja_SWZ.doc Zamówienia Publiczne83 kB2022-11-08
Download this file (Zał_2a_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy_część_1__Tekst jednolity po zmianach.doc)Zał_2a_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy_część_1__Tekst jednolity po zmianach.doc Zamówienia Publiczne141 kB2022-11-08
Download this file (Zał_2b_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy_część_2 Tekst jednolity po zmianach.doc)Zał_2b_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy_część_2 Tekst jednolity po zmianach.doc Zamówienia Publiczne165 kB2022-11-08
Download this file (Zał_1a_PBW_Tekst jednolity po zmianach.zip)Zał_1a_PBW_Tekst jednolity po zmianach.zip Zamówienia Publiczne51162 kB2022-11-08
Download this file (Zapytania_i_odpowiedzi__do_SWZ_1.doc)Zapytania_i_odpowiedzi__do_SWZ_1.doc Zamówienia Publiczne109 kB2022-11-08
Download this file (MX-2310U_20221108_080134.pdf)Oświadczenie projektanta Zamówienia Publiczne175 kB2022-11-08
Download this file (Zapytania_i_odpowiedzi__do_SWZ_2.doc)Zapytania_i_odpowiedzi__do_SWZ_2.doc Zamówienia Publiczne59 kB2022-11-09
Download this file (Informacja o środkach przeznaczonych na realizacje zadania.pdf)Informacja o środkach przeznaczonych na realizacje zadania.pdf Zamówienia Publiczne328 kB2022-11-15
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf Zamówienia Publiczne253 kB2022-11-15
Download this file (Informacja o wyniku postępowania_Część 1.pdf)Informacja o wyniku postępowania_Część 1.pdf Zamówienia Publiczne349 kB2022-12-01
Download this file (Informacja o wyniku postępowania_Część 2.pdf)Informacja o wyniku postępowania_Część 2.pdf Zamówienia Publiczne344 kB2022-12-01
Download this file (Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf)Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf Zamówienia Publiczne89 kB2022-12-14
Download this file (08dbb291-05bb-da79-2d32-d700115cdaba.pdf)ogłoszenie o wykonaniu umowy_część 1 Zamówienia Publiczne51 kB2023-09-11
Download this file (08dbb292-1064-21fd-2d32-d700115cdac6.pdf)ogłoszenie o wykonaniu umowy_część 2 Zamówienia Publiczne51 kB2023-09-11