Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 1 900 010,85 zł

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Zamówienia Publiczne131 kB2023-05-10
Download this file (SWZ.doc)SWZ.doc Zamówienia Publiczne287 kB2023-05-10
Download this file (Zał_1a_Przedmiar robót (OPZ).pdf)Zał_1a_Przedmiar robót (OPZ).pdf Zamówienia Publiczne162 kB2023-05-10
Download this file (Zał_1b_Dokumentacja projektowa.zip)Zał_1b_Dokumentacja projektowa.zip Zamówienia Publiczne21178 kB2023-05-10
Download this file (Zał_1c_ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (OPZ).pdf)Zał_1c_ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (OPZ).pdf Zamówienia Publiczne1125 kB2023-05-10
Download this file (Zał_2_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy.doc)Zał_2_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy.doc Zamówienia Publiczne93 kB2023-05-10
Download this file (Zał_3_do_SWZ_Formularz_ofertowy.doc)Zał_3_do_SWZ_Formularz_ofertowy.doc Zamówienia Publiczne59 kB2023-05-10
Download this file (Zał_4_do_SIWZ_Oświadczenie z art. 125 uPzp.doc)Zał_4_do_SIWZ_Oświadczenie z art. 125 uPzp.doc Zamówienia Publiczne53 kB2023-05-10
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf Zamówienia Publiczne68 kB2023-05-25
Download this file (informacja o wyniku postępowania.doc)informacja o wyniku postępowania Zamówienia Publiczne63 kB2023-05-30
Download this file (08db6b35-edcd-29f1-fc06-010011c16a3d.pdf)ogłoszenie o wyniku postępowania Zamówienia Publiczne68 kB2023-06-12