Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (SWZ.doc)SWZ.doc Zamówienia Publiczne291 kB2023-05-26
Download this file (Zał_1a_Dokumentacja projektowa Część 1.zip)Zał_1a_Dokumentacja projektowa Część 1.zip Zamówienia Publiczne2750 kB2023-05-26
Download this file (Zał_1b_Dokumentacja projektowa Część 2.zip)Zał_1b_Dokumentacja projektowa Część 2.zip Zamówienia Publiczne2820 kB2023-05-26
Download this file (Zał_1c_Dokumentacja projektowa Część 3.zip)Zał_1c_Dokumentacja projektowa Część 3.zip Zamówienia Publiczne2314 kB2023-05-26
Download this file (Zał_1d_Przedmiar robót_Część 1.pdf)Zał_1d_Przedmiar robót_Część 1.pdf Zamówienia Publiczne183 kB2023-05-26
Download this file (Zał_1e_Przedmiar robót_Część 2.pdf)Zał_1e_Przedmiar robót_Część 2.pdf Zamówienia Publiczne183 kB2023-05-26
Download this file (Zał_1f_Przedmiar robót_Część 3.pdf)Zał_1f_Przedmiar robót_Część 3.pdf Zamówienia Publiczne185 kB2023-05-26
Download this file (Zał_1g_Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.zip)Zał_1g_Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.zip Zamówienia Publiczne328 kB2023-05-26
Download this file (Zał_2_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy.doc)Zał_2_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy.doc Zamówienia Publiczne94 kB2023-05-26
Download this file (Zał_3a_do_SWZ_Formularz_ofertowy_Część 1.doc)Zał_3a_do_SWZ_Formularz_ofertowy_Część 1.doc Zamówienia Publiczne59 kB2023-05-26
Download this file (Zał_3b_do_SWZ_Formularz_ofertowy_Część 2.doc)Zał_3b_do_SWZ_Formularz_ofertowy_Część 2.doc Zamówienia Publiczne59 kB2023-05-26
Download this file (Zał_3c_do_SWZ_Formularz_ofertowy_Część 3.doc)Zał_3c_do_SWZ_Formularz_ofertowy_Część 3.doc Zamówienia Publiczne59 kB2023-05-26
Download this file (Zał_4_do_SIWZ_Oświadczenie z art. 125 uPzp.doc)Zał_4_do_SIWZ_Oświadczenie z art. 125 uPzp.doc Zamówienia Publiczne55 kB2023-05-26
Download this file (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Zamówienia Publiczne156 kB2023-05-26
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.doc)Informacja z otwarcia ofert.doc Zamówienia Publiczne73 kB2023-06-12
Download this file (informacja o wyniku postępowania Część 1.pdf)informacja o wyniku postępowania Część 1.pdf Zamówienia Publiczne252 kB2023-06-16
Download this file (informacja o wyniku postępowania Część 2.pdf)informacja o wyniku postępowania Część 2.pdf Zamówienia Publiczne252 kB2023-06-16
Download this file (informacja o wyniku postępowania Część 3.pdf)informacja o wyniku postępowania Część 3.pdf Zamówienia Publiczne253 kB2023-06-16
Download this file (08db77a8-866d-7a42-92d4-2a00107b3971.pdf)ogłoszenie o wyniku postępowania Zamówienia Publiczne122 kB2023-06-28
Download this file (Ogłoszenie o wykonaniu umowy-Część 1.pdf)Ogłoszenie o wykonaniu umowy-Część 1.pdf Zamówienia Publiczne69 kB2023-07-26
Download this file (Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Część 2.pdf)Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Część 2.pdf Zamówienia Publiczne69 kB2023-07-26
Download this file (Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Część 3.pdf)Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Część 3.pdf Zamówienia Publiczne69 kB2023-07-26